O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Link stworzona została z pasji. Owa pasja zrodziła się blisko dwie dekady temu, gdy rozpocząłem przygodę z prawem administracyjnym, prawem dotyczącym cudzoziemców, prawem wykroczeń i karnym, skończywszy na prawie zamówień publicznych. Uwaga, bywa, iż zarażam tą pasją.

Usługi prawne świadczę na rzecz zarówno osób fizycznych jak i prawnych w formie doraźnej/jednorazowej i stałej. Możliwe jest również uzyskanie „e-porady” prawnej.

Jednorazowa pomoc prawna może obejmować sporządzenie skutecznego pisma na każdym etapie postępowania, na którym znajduje się Państwa sprawa. W ramach zlecenia prowadzenia sprawy podejmuję się Państwa reprezentacji w charakterze pełnomocnika, bądź obrońcy w sprawach toczących się przed sądami, organami administracji publicznej i organami ścigania, a także innymi instytucjami.

Dawid Link

Stałą pomoc prawną kieruję do osób prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc ta obejmuje kompleksową pomoc i doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Szczególnie polecam świadczone przeze mnie usługi prawne z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, jak również wykonywania pracy przez cudzoziemców. W powyższym zakresie posiadam zupełnie unikatową wiedzę, popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Zapraszam do korzystania ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 do 18:00. Udzielenie doraźnej pomocy prawnej możliwe jest również w dni wolne od pracy oraz poza godzinami otwarcia kancelarii – w końcu pasja zobowiązuje.

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia ewentualnego spotkania. Powyższe pozwala uniknąć niepotrzebnego oczekiwania.

Dawid Link radca prawny

O kancelarii D.Link