Zakres działalności

Obsługa prawna przedsiębiorców i prawo zamówień publicznych

wsprarcie prawne dla przedsiębiorców

Oferuję kompleksową obsługę prawną różnorodnych przedsiębiorców. Czyli wsparcie w rozwoju biznesu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorca może tym samym skupić się na rozwoju firmy, pozostawiając trudne sprawy prawne do załatwienia prawnikowi. Szczególnie specjalizuję się w przepisach dotyczących powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Oferta obejmuje:

Umowy i prawa konsumenta

prawa konsumenta

Oferta skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Prawidłowo sporządzona umowa nie tylko zapewnia jej wykonanie, ale również ułatwia dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

Oferta obejmuje:

Prawo dotyczące cudzoziemców

Polskie prawo nie należy do najbardziej przejrzystych. Prawo dotyczące cudzoziemców nie stanowi wyjątku. Sprawia to, iż wielu cudzoziemców, zwłaszcza nieznających języka polskiego, napotyka szereg trudności w legalizacji pobytu i podjęciu legalnej pracy w Polsce. Podejmuję, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tej materii, wszelkie możliwe czynności, aby doprowadzić sprawy cudzoziemca do pomyślnego końca.

Oferta obejmuje sporządzanie pism i reprezentację cudzoziemca przed Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Wojewodami, Sądami Administracyjnymi
w sprawach:

Prawo administracyjne

sporządzanie pism urzędowych

Prawo administracyjne to gałąź prawa, z którą zetknie się każdy. Prawo administracyjne reguluje prawa i obowiązki obywateli oraz organów administracji publiczne. Zgodnie z mottem Kancelarii, niosę pomoc w tym, by każdy otrzymał i nie utracił tego, co mu się należy.

Oferta obejmuje:

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja i inne sprawy rodzinne najczęściej niosą ze sobą negatywny ładunek emocji. Zdając sobie z tego sprawę, przeprowadzę Ciebie przez ten niełatwy emocjonalnie proces sprawnie i skutecznie, jednocześnie spotkasz się z mojej strony ze zrozumieniem i wsparciem.

Oferta obejmuje sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed Sądem w sprawach o:

Pozostałe sprawy

Prawo to swoiste narzędzie, które w sprawnych rękach, pozwala na rozwiązywanie niemal każdego problemu. Zatem, jeżeli przydarzył się Tobie problem z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, karnego, wykroczeń, bądź jakiegokolwiek innego, zadzwoń proszę, porozmawiamy i z pewnością znajdziemy jakieś rozwiązanie.